Kategori: April

VÄLKOMMEN TILL RADIONS OCH TELEVISIONENS PENSIONÄRSKLUBB!

Inom RTPK finns det 10 regioner. Stockholm är den största regionen med ca 670 medlemmar. Nästan varje vecka med undantag under juli-augusti har vi olika arrangemang att erbjuda. Det är bland annat kulturvandringar, besök på museer, filmvisningar, teaterbesök, musikarrangemang, föredrag och debatter samt utflykter och resor.
Vi samlas också varje år till vårlunch och höstlunch, vanligtvis med cirka 200 deltagare där medlemmar från alla regioner är välkomna. I december lockar julborden många medlemmar. De flesta aktiviteter är subventionerade och ibland till och med gratis för våra medlemmar. Möjlighet brukar finnas att ha medföljande icke-medlemmar som då betalar för sig.
Information om arrangemangen hittar du här på hemsidan under fliken ”Aktiviteter”. Vi skickar också regelbundet ut nyhetsbrev per mail. Vår medlemstidning ”RTPK-bladet” kommer ut fyra gånger per år. Där finns till exempel information om vem som fyller jämt, nya medlemmar, information om kommande aktiviteter m m.

Läser in