Tisdag den 10 mars kl 13.30

Nordiska museet, Djurgården

Arktis – medan isen smälter

Nordiska museets uppmärksammade utställning om livet och förändringarna i Arktis, om historia och framtid och de människor som bor där. Vandra in i ett isberg och möt vetenskap om isens historia. Guidat besök.

Anmälan senast 8/3  till

staffan.sillenkolsva@gmail.com

Max 30 deltagare.

Avgift 100 kr för medlemmar, 200 icke medlemmar.

Betalas senast 9/3 på PG plusgiro 40 24 62-6.